Phim ngắn : Golden - A short film by Kai Stänicke

Chúng tôi cũng là con người. 

Chúng tôi đặc biệt chứ không khác biệt. 

Các bạn không chỉ có một mình. 

Các bạn còn có chúng tôi.
Phim ngắn : Golden - A short film by Kai Stänicke Reviewed by Boys Love Viet on June 18, 2016 Rating: 5

No comments:

All Rights Reserved by BL Việt © 2015 - 2017
Powered by Blogger.